Račun
Poteka avtorizacija ...
×
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • O podjetju

  Izberi delo, ki ga imaš rad
  in ne bo ti potrebno delati
  niti en dan v svojem življenju.

  Konfucij

Poslanstvo in vizija


VIZIJA 

Postati zgled podjetja za kakovostno in odgovorno zagotavljanje storitve čiščenja odpadne vode v Sloveniji.

Postati ugledno družbeno odgovorno podjetje, prepoznano po uspešnem poslovanju in  implementaciji naprednih tehnoloških rešitev ter zavzetih zaposlenih. 

POSLANSTVO

Učinkovito, kakovostno in trajno izvajanje obvezne občinske gospodarske službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja industrijske odpadne vode ter obdelave tekočih odpadkov. 

VREDNOTE 

 • Spodbujamo znanje, ustvarjalnost, kreativnost in osebnostno rast pri zaposlenih
 • Zagotavljamo strokovnost v tehnoloških rešitvah in doseganju čim boljših rezultatov
 • Izpolnjujemo pričakovanja lastnikov in v mejah možnosti tudi ostalih odjemalcev naših storitev
 • Prispevamo k izboljšanju okolja
 • Skrbimo za komunikacijo in partnersko sodelovanje z zainteresiranim okoljem
 • Skrbimo za prepoznavnost v strokovni javnosti
 • Skrbimo za varno delovno okolje zaposlenih
 • Skrbimo za posodobitve delovne opreme
 • Veselimo se uspehov posameznikov in timov
 • Spodbujamo voditeljski način delovanja
 • Probleme in novosti sprejmemo kot izzive

ZAINTERESIRANE STRANKE

 • Lastniki
 • Zaposleni
 • Poslovni partnerji
 • Okolje v katerem delujemo

SLOGAN

»VODI VRAČAMO NJENO VREDNOST«

OKOLJSKA POLITIKA PODJETJA JP CČN DOMŽALE-KAMNIK d.o.o.

Okoljska politika nam pomeni zavezo za varovanje okolja z zmanjševanjem vseh vplivov na okolje ob izpolnjevanju vseh zakonskih in drugih zahtev. Stremimo k temu, da so vsi rezultati emisijskih meritev vedno pod zakonsko predpisanimi vrednostnimi. Neprestano iščemo načine, da celo izboljšamo učinke čiščenja odpadne vode nad zakonsko predpisanimi vrednostmi ob sočasni racionalni rabi surovin in energije. Na področju energetike smo usmerjeni k zagotovitvi 100 % samooskrbe z električno energijo.

Kot vodstvo bomo tudi v prihodnje:

 • v največji možni meri preprečevali oziroma zmanjševali vplive na okolje ter dosledno zagotavljali skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami,
 • zavezani, da bomo nenehno izboljševali proces čiščenja odpadne vode in ravnanja z  odpadki z najboljšimi razpoložljivimi procesi ter učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov,
 • redno nadzorovali vplive na okolje z rednimi meritvami in spremljanjem podatkov ter dosegali optimalne in merljive cilje pri čiščenju odpadne vode in ravnanja z odpadki,
 • z izobraževanjem, usposabljanjem in vključevanjem vseh zaposlenih povečevali njihovo zavest o varstvu okolja,
 • zaposlene in ostale zainteresirane strani obveščali o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem,
 • spoštovali  zahteve sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.

Datum: 10. 2. 2023 Direktorica CČN:
dr. Marjetka Levstek, univ. dipl. inž. kem. inž.


Print Friendly

O nas

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija
01/ 72 46 500
info@ccn-domzale.si

Povezave

© 2024 JP CČN Domžale - Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica