Račun
Poteka avtorizacija ...
×
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Dodatna kvalifikacija »Vzdrževalec/vzdrževalka čistilnih naprav«Strokovno usposabljanje


Dodatna kvalifikacija »VZDRŽEVALEC/VZDRŽEVALKA ČISTILNIH NAPRAV«

Strokovno usposabljanje

MODUL USPOSABLJANJA TERMIN* ČAS TRAJANJA ŠT. PEDAGOŠKIH UR LOKACIJA IZVEDBE
1. Čiščenje odpadne vode        
1.1. Osnove odvajanja in čiščenja odpadne vode 21. 11. 2019 8.30-13.15 5 JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale
1.2. Mehansko čiščenje 28. 11. 2019 8.30-14.00 6 JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale
1.3.  Biološko čiščenje (1. del) 5. 12. 2019 8.30-13.15 5 JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale
1.4.  Biološko čiščenje (2. del) 12. 12. 2019 8.30-13.15 5 JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale
1.5.  Fizikalno-kemijsko čiščenje 9. 1. 2020 8.30-13.15 5 JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale
2. Odpadki na čistilni napravi in obdelava blata 13. 2. 2020 8.30-14.00 6 JP VOKA SNAGA, d. o. o. , Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana ter Čistilna naprava Črnuče
3.  Vzorčenje in osnovne analize 5. 3. 2020 8.30-14.00 6 KP Velenje, d. o. o., Primorska 8 a, 3325 Šoštanj
4. Male komunalne čistilne naprave 16. 1. 2020 8.30-14.00 6 JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale
5. Komunikacija, reševanje konfl iktov in sodelovanje 22. 1. 2020 8.30-14.00 6 JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale
6. Ustni izpit 16. 4. 2020     JP CČN Domžale - Kamnik, d. o. o., Študljanska 91, 1230 Domžale

*Vsa usposabljanja se bodo pričela ob 8.30. Naslednji termini bodo razpisani v začetku leta 2020.

NAMEN

Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ali utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav. Prav tako je primerna tudi za zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu. Usposabljanje bo potekalo interaktivno v obliki predavanj in praktičnih prikazov v laboratoriju, na napravah ter objektih čistilne naprave. Po usposabljanju bodo udeleženci:

 1. razumeli delovanje in procese čiščenja na čistilni napravi,
 2. znali upravljati in vzdrževati ključno opremo na čistilni napravi,
 3. pridobili potrdilo za 3. raven usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji (t. i. SOK).

PREDSTAVITEV PODELJEVALCA DODATNE KVALIFIKACIJE

V JP CČN Domžale - Kamnik redno izvajamo usposabljanje operaterjev čistilnih naprav, ponujamo pa tudi svetovanje pri obratovanju malih komunalnih čistilnih ter na področju čiščenja odpadne vode. Doslej se je 30 različnih usposabljanj udeležilo že več kot 450 udeležencev. JP CČN Domžale - Kamnik ima registrirano tudi razvojno raziskovalno skupino, v kateri skupaj z univerzami in inštituti razvija različne postopke čiščenja odpadne vode.

O VSEBINI

V 50-urnem modularnem programu bodo udeleženci spoznali zakonitosti čiščenja odpadne vode v naravi, se seznanili s teoretičnimi in praktičnimi postopki čiščenja, opremo in napravami ter načini njihovega vzdrževanja. Seznanili se bodo z načini vzorčenja in izvajanja osnovnih analiz ter s postopki ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja bo na prepoznavanju neustreznega obratovanja naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Udeleženci se bodo seznanili s ključno dokumentacijo, načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, z varnim delom s kemikalijami ter ustreznim komuniciranjem.

OPIS UČNIH IZIDOV

 • Našteje pomembno zakonodajo, standarde in dokumentacijo, ki obravnava področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
 • Razloži pomen odvajanja in čiščenja odpadne vode na različnih območjih Slovenije.
 • Opiše in pojasni pomen in različne postopke čiščenja odpadne vode (mehanska stopnja, aerobna biološka stopnja, anaerobna stopnja, fizikalno-kemijski postopki, obdelava blata).
 • V laboratoriju pripravi odpadno vodo, ki jo prečisti v laboratoriju z različnimi postopki čiščenja (mehansko čiščenje, aerobno biološko čiščenje, anaerobno biološko čiščenje odpadne vode, fizikalno-kemijsko čiščenje in strojno zgoščanje blata).
 • Na posamezni napravi, ki je del čistilne naprave, razloži, čemu je namenjena naprava, in opiše način čiščenja, pokaže in razloži ključno strojno in elektro opremo in razloži način upravljanja in vzdrževanja te opreme. Opiše neustrezno delovanje opreme ter kakšen je njen vpliv na čiščenje odpadne vode.
 • Izvede strojno zgoščanje blata na industrijski napravi in demonstrira odpravo najtipičnejših napak/okvar.
 • Pregleda delovanje opreme (črpalke, grablje, transportni polž), izvede vzdrževanje, navede možne napake in postopek odprave napake.
 • Razloži pomen in načine vzorčenja odpadne vode in blata, razloži, katere so pomembne meritve in analize, način izvajanja meritev in analiz, navede pričakovane vrednosti merjenih ali analiziranih parametrov za odpadno vodo in blata.
 • Na čistilni naprave izvede vzorčenje odpadne vode in meritve temperature, pH, raztopljenega kisika ter analize kemijske potrebe po kisiku (KPK), amonijevega dušika, nitratnega dušika s kivetnimi testi. Primerja izmerjene rezultate s pričakovano vrednostjo. Navede ukrepe, kadar izmerjene vrednosti niso v okviru pričakovanih vrednosti.
 • Pregleda delovanja on line merilnika na čistilni napravi (npr. pH, kisikova sonda), izvede vzdrževanje ter primerja rezultat meritve on line merilnika s prenosno sondo.
 • Prepozna greznico od MKČN-ja na terenu, zna določiti mesto in količino črpanja blata, zna odvzeti vzorec iztoka iz MKČN-ja, pregleda dokumentacijo o MKČN-ju ter zapiše v obrazec svoja opažanja.
 • V igri vlog uporabi ustrezen način komuniciranja (s sodelavci, nadrejenimi oz. s strankami) za prenos ključnih informacij.
 • Opiše način reševanja tipične konfliktne situacije.
 • Našteje ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter se opremi za varno delo s kemikalijami in delo na napravah.
 • Navede surovine (voda, energija, kemikalije …), ki se uporabljajo pri čiščenju odpadne vode, njihov količinski delež porabe ter opredeli, kje se lahko vpliva na zmanjševanje porabe posamezne surovine.
 • Našteje ključno dokumentacijo (navodila, poslovniki …) in izvede zapise v obratovalni dnevnik in dnevnik opreme.

POGOJI ZA PRIDOBITEV DODATNE KVALIFIKACIJE

Pogoj za pridobitev dodatne kvalifikacije je najmanj 80-% prisotnost kandidata na usposabljanju ter uspešno opravljen ustni izpit. Kandidatom, ki bodo uspešno opravili ustni izpit, bo JP CČN Domžale - Kamnik izdala ustrezno potrdilo s priznano ravnjo usposabljanja SOK 3.

STROŠKI USPOSABLJANJA IN PLAČILO

 • Strošek pridobitve dodatne kvalifikacije 1.100,00 € + DDV
  (od tega strošek usposabljanja 1.030,00 € + DDV in strošek ustnega izpita 70,00 € + DDV).
 • 10-% popust velja za dva udeleženca ali več iz istega podjetja.
 • V ceno so vključeni: udeležba v 50-urnem programu, gradivo, izvedba izpita in potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije.
 • Stroške usposabljanja je treba poravnati pred začetkom usposabljanja
  na podlagi prejetega računa.

PRIJAVE SO ZAKLJUČENE


Print Friendly

O nas

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija
01/ 72 46 500
info@ccn-domzale.si

Povezave

© 2024 JP CČN Domžale - Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica