Račun
Poteka avtorizacija ...
×
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Čiščenje odpadne vode

    Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost.

    David Peternon

Cenik za čiščenje odpadne vode


Na podlagi 11., 16., 17. in 18. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Ur. vestnik Občine Domžale št. 4/08, 8/09, 1/11 in 10/13; Ur. list RS, št. 42/08, 38/10 in 6/14; Ur. vestnik Občine Mengeš, št. 3/08, 2/09, 10/10 in 7/13; Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/07, 3/09, 6/10 in 6/13; Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/10 in 9/13; Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/13) ter 2. odstavka 9. člena Pogodbe o najemu infrastrukturnih objektov in naprav št. 4780-48/2009 z dne 31.12.2009 je Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin sprejel

CENIK 

obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:

  • omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
  • cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) - čiščenje vsebine / blata

1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode
cene v EUR/m3

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev čiščenja komunalne odpadne vode 0,5506 0,0523 0,6029
 
V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d.o.o.).

2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine / blata
cene v EUR/m3

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
storitev, povezana z nepretočnimi greznicami in mKČN - čiščenje vsebine / blata 0,0199 0,0019 0,0218
 
V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oz. blata mKČN (JP CČN d. o. o.).

3. Omrežnina
cene v EUR/mesečno

obračunska postavka cena brez DDV DDV 9,5 % cena z DDV
DN < 20 2,4266 0,2305 2,6571
20< DN< 40 7,2797 0,6916 7,9713
40< DN <50 24,2656 2,3052 26,5708
50 < DN < 65 36,3984 3,4578 39,8562
65 < DN < 80 72,7967 6,9157 79,7124
80 < DN <100 121,3279 11,5262 132,8541
100 < DN < 150 242,6557 23,0523 265,7080
 
Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/17, 78/19) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 5.11.2020.

Cenik se uporablja od 1. 1. 2021 dalje.

Številka: OGJS/0142-22/2020

Domžale, 18. 11. 2020

Toni Dragar
vodja skupnega organa 

zanj direktorica JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Dr. Marjeta Stražar


Print Friendly

O nas

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija
01/ 72 46 500
info@ccn-domzale.si

Povezave

© 2022 JP CČN Domžale - Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica