Account
Please wait, authorizing ...
×
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Price List - Liquid Waste


pdf

Poz.Vrsta tekočega odpadkaŠtevilka odpadkaCena (brez DDV)
A) OGJS
1nepretočne greznice20 03 046,90 €/tono
2pretočne greznice20 03 0423,58 €/tono
3kemični WC20 03 0452,22 €/tono
4blato MKČN in KČN19 08 0523,58 €/tono
B) R3/R1 (BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI)
5tekoči odpadki z visoko vsebnostjo biološko razgradljive organske snovi*Tabela 1 (razen 19 08 09, 19 08 12, 19 08 14)25,88 €/tono
6maščobniki19 08 0951,75 €/tono
7mulj industrijske BČN19 08 12, 19 08 1452,22 €/tono
C) D9 (NENEVARNI ODPADKI)
8manj obremenjeni tekoči odpadki*Tabela 258,49 €/tono
9srednje obremenjeni tekoči odpadki*Tabela 287,23 €/tono
10bolj obremenjeni tekoči odpadki*Tabela 2113,68 €/tono
D) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - KANAL
11industrijska odpadna voda - kanalIzračun po metodologiji osnova 1,15 €/m3
E) INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA - DOVOZ
12Industrijska odpadna voda (sestava enaka ali nižja od komunalne odpadne vode)10,50 €/tono
13Industrijska odpadna voda (sestava višja od komunalne odpadne vode)25,88 €/tono

* št. izdanega OVD, 35407-10/2014-19 (klas.št. v Tabeli 1 in 2)

  • Cena obdelanega vzorca iz pozicije 8, 9 in 10 je izračunana na podlagi obremenitve tekočega odpadka.
  • Cene ne vključujejo DDV in prevoza.

Veljavnost cenika:  od 1.10.2020

direktorica CČN:
dr. Marjeta Stražar

Tabel 1:

Waste Classfication – List of Waste (operation R3/R1)
Non-hazardous biodegradable waste (hygienisation of liquid waste)

Waste ClassificationList of Waste
02 01 01sludges from washing and cleaning
02 01 03plant-tissue waste
02 02 03materials unsuitable for consumption or processing
02 02 04sludges from on-site effluent treatment
02 03 01sludges from washing, cleaning, peeling, centrifuging and separation
02 03 04materials unsuitable for consumption or processing
02 03 05sludges from on-site effluent treatment
02 04 03sludges from on-site effluent treatment
02 05 01materials unsuitable for consumption or processing
02 05 02sludges from on-site effluent treatment
02 06 01materials unsuitable for consumption or processing
02 06 03sludges from on-site effluent treatment
02 07 01wastes from washing, cleaning and mechanical reduction of raw materials
02 07 02wastes from spirits distillation
02 07 04materials unsuitable for consumption or processing
02 07 05sludges from on-site effluent treatment
03 03 10fibre rejects, fibre-, filler- and coating-sludges from mechanical separation
03 03 11sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 03 03 10
04 02 20sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 04 02 19
07 05 14solid wastes other than those mentioned in 07 05 13
08 04 10waste adhesives and sealants other than those mentioned in 08 04 09
08 04 12adhesive and sealant sludges other than those mentioned in 08 04 11
08 04 14aqueous sludges containing adhesives or sealants other than those mentioned in 08 04 13
16 03 06organic wastes other than those mentioned in 16 03 05
19 05 03off-specification compost
19 06 05liquor from anaerobic treatment of animal and vegetable waste
19 06 06digestate from anaerobic treatment of animal and vegetable waste
19 08 05sludges from treatment of urban waste water
19 08 09grease and oil mixture from oil/water separation containing only edible oil and fats
19 08 12sludges from biological treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 11
19 08 14sludges from other treatment of industrial waste water other than those mentioned in 19 08 13
19 09 02sludges from water clarification
19 09 03sludges from decarbonation
20 01 08biodegradable kitchen and canteen waste
20 01 25edible oil and fat
20 02 01biodegradable waste
20 03 02waste from markets
20 03 06waste from sewage cleaning

Tabel 2:

Waste Classfication – List of Waste (operation D9)
Hazardous and non-hazardous waste (physico-chemical treatment of liquid waste)

Waste ClassificationList of Waste
01 05 04freshwater drilling muds and wastes
02 02 01sludges from washing and cleaning
02 03 99wastes not otherwise specified
02 07 99wastes not otherwise specified
03 03 05de-inking sludges from paper recycling
07 02 01*aqueous washing liquids and mother liquors
07 03 01*aqueous washing liquids and mother liquors
07 04 01*aqueous washing liquids and mother liquors
07 05 01*aqueous washing liquids and mother liquors
07 05 04*other organic solvents, washing liquids and mother liquors
07 05 12sludges from on-site effluent treatment other than those mentioned in 07 05 11
07 06 01*aqueous washing liquids and mother liquors
07 06 04*other organic solvents, washing liquids and mother liquors
07 07 01*aqueous washing liquids and mother liquors
08 01 14sludges from paint or varnish other than those mentioned in 08 01 13
08 01 19*aqueous suspensions containing paint or varnish containing organic solvents or other hazardous substances
08 01 20aqueous suspensions containing paint or varnish other than those mentioned in 08 01 19
08 02 03aqueous suspensions containing ceramic materials
08 03 07aqueous sludges containing ink
08 03 08aqueous liquid waste containing ink
08 03 16*waste etching solutions
08 04 15*aqueous liquid waste containing adhesives or sealants containing organic solvents or other hazardous substances
08 04 16aqueous liquid waste containing adhesives or sealants other than those mentioned in 08 04 15
09 01 01*water-based developer and activator solutions
09 01 02*water-based offset plate developer solutions
09 01 03*solvent-based developer solutions
09 01 04*fixer solutions
09 01 05*bleach solutions and bleach fixer solutions
09 01 06*wastes containing silver from on-site treatment of photographic wastes
10 01 26wastes from cooling-water treatment
10 02 11*wastes from cooling-water treatment containing oil
10 02 12wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 02 11
10 03 27*wastes from cooling-water treatment containing oil
10 03 28wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 03 27
10 04 09*wastes from cooling-water treatment containing oil
10 04 10wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 04 09
10 05 08*wastes from cooling-water treatment containing oil
10 05 09wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 05 08
10 06 09*wastes from cooling-water treatment containing oil
10 06 10wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 06 09
10 07 07*wastes from cooling-water treatment containing oil
10 07 08wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 07 07
10 08 19*wastes from cooling-water treatment containing oil
10 08 20wastes from cooling-water treatment other than those mentioned in 10 08 19
11 01 05*pickling acids
11 01 06*acids not otherwise specified
11 01 07*pickling bases
11 01 11*aqueous rinsing liquids containing hazardous substances
11 01 12aqueous rinsing liquids other than those mentioned in 11 01 11
11 01 13*degreasing wastes containing hazardous substances
11 01 14degreasing wastes other than those mentioned in 11 01 13
11 01 15*eluate and sludges from membrane systems or ion exchange systems containing hazardous substances
12 01 08*machining emulsions and solutions containing halogens
12 01 09*machining emulsions and solutions free of halogens
12 03 01*aqueous washing liquids
12 03 02*steam degreasing wastes
13 01 04*chlorinated emulsions
13 01 05*non-chlorinated emulsions
13 05 02*sludges from oil/water separators
13 05 03*interceptor sludges
13 05 07*oily water from oil/water separators
16 10 01*aqueous liquid wastes containing hazardous substances
16 10 02aqueous liquid wastes other than those mentioned in 16 10 01
16 10 03*aqueous concentrates containing hazardous substances
16 10 04aqueous concentrates other than those mentioned in 16 10 03
19 07 03landfill leachate other than those mentioned in 19 07 02
20 03 03street-cleaning residues
20 03 99municipal wastes not otherwise specified

Print Friendly

About us

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenia
+386 1/ 72 46 500
info@ccn-domzale.si

Links

© 2024 JP CČN Domžale - Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica