logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Referenčna mesta CČN Domžale-Kamnik

     
referncna mesta  

Prehrambna industrija

 
 • Ljubljanske mlekarne (2007) - strokovno svetovanje na področju čiščenja tehnološke odpadne vode, ovrednotenje delovanja industrijske čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanj

Tekstilna industrija

 
 • Inplet (2006) - izvedba pilotnih poskusov za razgradnjo odpadne vode iz barvarne

Odlagališče

 
 • Odlagališče Snaga (2012) - Ovrednotenje delovanja čistilne naprave na odlagališču Snaga
 • Odlagališče Logatec (2011) – izvedba pilotnih poskusov procesa čiščenja izcedne vode
 • Odlagališče Ceroz Hrastnik (2007) – analiza delovanja obstoječe čistilne naprave za izcedne vode, izvedba pilotnih poskusov za nadgradnjo čistilne naprave

 Univerze, fakultete

 
 • FKKT (2014) - pomoč pri ovrednotenju delovanja čistilne naprave Radlje ob Dravi in izdelavi matematičnega modela
 • Univerza Maribor (2007) - pomoč pri izvedbi aerobnih pilotnih poskusov za razgradnjo pralnih vod s postopkom MBBR

Farmacevtska industrija

 
 • Sandoz (2012,2013) - testi aerobne biološke razgradljivosti in inhibitornosti odpadnih vod
 • Sandoz (2011) - izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje procesa čiščenja odpadne vode
 • Sandoz (2009, 2010) - analiza delovanja čistilne naprave za čiščenje farmacevtskih odpadnih vod in izvedba simulacij delovanja

Komunalne čistilne naprave

 
 • MKČN Planinske koče (2013, 2014, 2015) - kemijska analiza iztokov iz MKČN na planinskih kočah
 • MKČN Bistra Nova (2014) - testiranje obratovanja mKČN Bistra Nova
 • MKČN Rogla (2014) - Pregled delovanja čistilne naprave Rogla
 • MKČN Kredarica (2014) - Analiza ustreznih načinov čiščenja odpadnih voda na Kredarici
 • Komunala Hrastnik (2013) - pogoji za priklop industrijskega zavezanca na kanalizacijo
 • Mala komunalna čistilna naprava Griblje (2012) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
 • Mala komunalna čistilna naprava Radeče (2011) - Pregled projektne dokumentacije za izgradnjo čistilne naprave Radeče in izdelava matematičnega modela
 • Mala komunalna čistilna naprava Cerkno (2011) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
 • Čistilna naprava Bohinjska Bistrica (2010) -  strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
 • Čistilna naprava Spodnja Idrija (2010) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
 • Čistilna naprava Rače-Fram (2008) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
 • Čistilna naprava Ljubljana (2007) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
 • Čistilna naprava Cerknica (2007) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
 • Čistilna naprava Rogaška (2007) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja komunalne odpadne vode, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
 • Kuraray (2005, 2006) – izvedba pilotnih poskusov za testiranje učinkovitosti nosilnih elementov PVA gel

 Izobraževanje na temo čistilnih naprav

 
 • RIKO (2014) - izobraževanje operaterjev čistilnih naprav, ki jih je projektiralo podjetje RIKO
 • Občina Kamnik (2013, 2014) - posvetovalni posvet za občane na temo malih komunalnih čistilnih naprav
 • Most do znanja (2014) - Male komunalne čistilne naprave
 • JKP Slovenske Konjice (2014) - Male komunalne čistilne naprave
 • Občina Vrhnika (2014) - posvetovalni posvet za občane na temo malih komunalnih čistilnih naprav
 • Občina Litija (2013) - posvetovalni posvet za občane na temo malih komunalnih čistilnih naprav
 • Komunala Radovljica (2012) - posvetovalni posvet za občane na temo malih komunalnih čistilnih naprav
 • Občina Postojna (2012) - posvetovalni posvet za občane na temo malih komunalnih čistilnih naprav
 • Razvojna agencija SORA (2011, 2013) - Izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav
 • Petrol (2008) - izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje procesa čiščenja odpadne vode