logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Poslanstvo in vizija

     

poslanstvo in vizija

iso14001

 

VIZIJA DRUŽBE

 
 • Za optimalno ceno čiščenja, minimalna obremenitev okolja.

POSLANSTVO

 
 • Varovanje podtalnice in površinskih voda

VREDNOTE DRUŽBE

 
 • Spodbujamo znanje, ustvarjalnost, kreativnost in osebnostno rast pri zaposlenih
 • Zagotavljamo strokovnost v tehnoloških rešitvah in doseganju čim boljših rezultatov
 • Izpolnjujemo pričakovanja lastnikov in v mejah možnosti tudi ostalih odjemalcev naših storitev
 • Prispevamo k izboljšanju okolja
 • Skrbimo za komunikacijo in partnersko sodelovanje z zainteresiranim okoljem
 • Prepoznavnost v strokovni javnosti
 • Skrbimo za varno delovno okolje zaposlenih
 • Skrbimo za posodobitve delovne opreme
 • Veselimo se uspehov posameznikov in timov
 • Spodbujamo voditeljski način delovanja
 • Probleme in novosti sprejmemo kot izzive

ZAINTERESIRANE STRANKE

 
 • Poslovni partnerji
 • Lastniki
 • Zaposleni
 • Okolje v katerem delujemo

SLOGAN

 
 • Samo odličnost je naš cilj.