logo manjsi lokacijakontaktdomovpostafacebookvremenska

Nadzorni svet in lastniška struktura podjetja

 

 

 

krozni diagrami lastniska struktura ccnLastniška struktura JP CČN Domžale Kamnik d.o.o.

 

krozni diagrami lastniska struktura infrastrukture ccnLastniška struktura infrastrukture CČN

 

Nadzorni svet

Predsednik: Janez Balantič
Podpredsednica: mag. Marjeta Podpeskar Omahen
Član: Bernardka Pavlinič