• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

V JP CČN DOMŽALE- KAMNIK V DECEMBRU POGLOBLJENO O TEHNOLOŠKIH PROCESIH ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Strokovno usposabljanje – napredni nivo, 6. - 7. december 2018

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

V Domžalah, 7. decembra 2018: V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav, ki želijo še bolj izpopolniti znanja in izboljšati razumevanje procesov čiščenja odpadnih voda preko masnih bilanc, učinkov čiščenja, procesnih kazalnikov in ostalih procesnih parametrov čistilne naprave, v decembru organizirali dvodnevno strokovno usposabljanje na temo kakovostnega vrednotenja delovanja čistilne naprave, ki so se ga udeležili predstavniki komunalnih podjetij iz petih slovenskih regij.

Več podrobnejših informacij je na voljo v priloženem sporočilu za javnost.