• Tekoči odpadki

    "Zanje je le umazanija,
    za nas je kruh in mleko."

    (Spike Milligan)

Print Friendly, PDF & Email

 

Centralna čistilna naprava sprejema v čiščenje in obdelavo sledeče tekoče odpadke, ki se na lokacijo pripeljejo s cisternami:

  1. Greznične gošče in mulje malih komunalnih čistilnih naprav
  2. Industrijske odpadne vode
  3. Nevarne in nenevarne tekoče odpadke
  4. Nenevarne biološko razgradljive odpadke

Čistilna naprava ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo tekočih odpadkov (35407-10/2014-19; 16.4.2015).pdf