• Raziskovalno - aplikativni center

  Kadar se odločiš za nekaj,
  bo vse stvarstvo težilo k temu,
  da bo cilj izpolnjen.

  Paulo Coelho ̶ Alkimist

Print Friendly, PDF & Email

 

Na CČN Domžale ‐ Kamnik deluje raziskovalna skupina z nazivom CČN Domžale ‐ Kamnik, številka 3707‐001.

 

Skupaj z zunanjimi institucijami sodelujemo pri različnih raziskovalnih nalogah na področju čiščenja odpadne vode.

 

Kontakt:
dr. Marjetka Levstek
031/347 770
levstek@ccn-domzale.si


Pregled izvedenih večjih razvojno‐raziskovalnih nalog na CČN Domžale ‐ Kamnik

 

2016

 • Primerjalna analiza energetske učinkovitosti komunalnih čistilnih naprav, diplomska naloga na univerzitetnem študiju, Univerza v Ljubljani, FKKT, prof. dr. Andreja Žgajner Gotvajn.
 • Timsko delo: Primer upravljanja biološke čistilne naprave, magistrska naloga, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, prof. dr. Drago Vuk.
 • Anaerobna presnova biološko razgradljivih substratov, diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, FGG, prof. dr. Violeta Bokan ‐ Bosiljkov.

2014

 • Elektrokoagulacija tekočih odpadkov, diplomska naloga na univerzitetnem študiju, Univerza v Ljubljani, FKKT, prof. dr. Andreja Žgajner Gotvajn.
 • Analiza kovin v kanalizaciji, projektna naloga, Univerza v Ljubljani, FKKT, doc. dr. Elizabeta Tratar Pirc.

2013

 • Ostanki zdravilnih učinkovin in sredstev za osebno nego v okolju: prisotnost, viri, čiščenje in učinki, raziskovalna naloga, IJŠ Ljubljana, dr. Ester Šepič Heath.
 • Kavitacija, projektna naloga, Univerza v Ljubljani, Strojna fakulteta, prof. dr. Brane Širok.

2010

 • Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje patogenih mikrobov in toksinov iz različnih vodnih virov, raziskovalna naloga, Bia Separations, d. o. o., dr. Aleš Štrancar.

2009

 • Modeliranje in vodenje čistilnih naprav za izboljšanje kvalitete iztoka in energetsko učinkovito obratovanje, raziskovalna naloga, IJŠ Ljubljana, dr. Darko Vrečko.

2006

 • Center odličnosti – Analiza strukture mikrobnih združb v pilotnih čistilnih napravah CČN Domžale – Kamnik, raziskovalna naloga, Univerza v Ljubljani, prof. dr. Ines Mandič.

2004

 • Raziskave prisotnosti ostankov zdravilnih učinkovin v odpadnih in površinskih vodah, raziskovalna naloga, IJŠ Ljubljana, dr. Ester Šepič Heath.

end faq