• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

PROCES DEAMONIFIKACIJE NA CČN DOMŽALE- KAMNIK Z VISOKIM UČINKOM ODSTRANJEVANJA DUŠIKA

CČN Domžale-Kamnik je med prvimi v tem delu Evrope pri uvajanju procesa deamonifikacije za čiščenje z dušikom visoko obremenjenih internih povratnih vod iz anaerobne linje blata. Centralna čistilna naprava vsak dan sprejme okoli 20.000 m³ odpadne vode, masna obremenitev na vtoku pa predstavlja do 1000 kg skupnega dušika na dan. S postopkom deamonifikacije so na CČN znižali velika nihanja obremenitve na vtoku na čistilno napravo in tako zagotovili lažje in stabilnejše zagotavljanje iztočnih parametrov.