• O podjetju

  "Izberi delo, ki ga imaš rad
  in ne bo ti potrebno delati
  niti en da v svojem življenju."

  (Konfucij)

Print Friendly, PDF & Email

 

VIZIJA DRUŽBE

 • Za optimalno ceno čiščenja, minimalna obremenitev okolja.

POSLANSTVO

 • Varovanje podtalnice in površinskih voda

VREDNOTE DRUŽBE

 • Spodbujamo znanje, ustvarjalnost, kreativnost in osebnostno rast pri zaposlenih
 • Zagotavljamo strokovnost v tehnoloških rešitvah in doseganju čim boljših rezultatov
 • Izpolnjujemo pričakovanja lastnikov in v mejah možnosti tudi ostalih odjemalcev naših storitev
 • Prispevamo k izboljšanju okolja
 • Skrbimo za komunikacijo in partnersko sodelovanje z zainteresiranim okoljem
 • Prepoznavnost v strokovni javnosti
 • Skrbimo za varno delovno okolje zaposlenih
 • Skrbimo za posodobitve delovne opreme
 • Veselimo se uspehov posameznikov in timov
 • Spodbujamo voditeljski način delovanja
 • Probleme in novosti sprejmemo kot izzive

ZAINTERESIRANE STRANKE

 • Poslovni partnerji
 • Lastniki
 • Zaposleni
 • Okolje v katerem delujemo

SLOGAN

 • Samo odličnost je naš cilj.

iso14001