• O podjetju

    "Izberi delo, ki ga imaš rad
    in ne bo ti potrebno delati
    niti en da v svojem življenju."

    (Konfucij)

Print Friendly, PDF & Email

Nadzorni svet

Predsednik: Janez Balantič
Podpredsednica: mag. Marjeta Podpeskar Omahen
Član: Bernardka Pavlinič

Lastniška struktura JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.
Lastniška struktura JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.

Lastniška struktura JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.

Lastniška struktura infrastrukture CČN
Lastniška struktura infrastrukture CČN

Lastniška struktura infrastrukture CČN