• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

2015

Mesec znanja je ponudil tri zanimive tematske sklope z aktualnimi vsebinami s področja meritev in vodenja čistilnih naprav, vodenja mehanske in aerobne biološke stopnje ter vodenje anaerobne stopnje in strojenega zgoščanja blata.
Več o programu…

Predavanj so se udeležili predstavniki komunalnih podjetij in občin, vodje čistilnih naprav, tehnologi in operaterji bioloških čistilnih naprav, ki so predavanja ocenili kot pomemben prispevek k pridobivanju novega znanja in izkušenj na področju čiščenja odpadnih voda.

Hvala vsem predavateljem in udeležencem, da smo skupaj soustvarili prvi mesec znanja na CČN Domžale-Kamnik.