• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

V JP CČN Domžale – Kamnik pozornost posvečamo tudi malim komunalnim čistilnim napravam (MKČN) in na to temo izvajamo vrsto strokovnih izobraževanj. Delovanje teh običajno nima rednega nadzora, zato je treba z njimi pravilno ravnati, saj lahko zaradi neustreznega čiščenja ali celo njihovega nedelovanja prihaja do onesnaževanja vodnega okolja. Med MKČN sodijo tudi rastlinske čistilne naprave, ki odpadno vodo čistijo na naraven način. Iz vode odstranjujejo organska onesnažila, ki so hranila za mikroorganizme, delno pa tudi dušikove in fosforjeve snovi. Vzorčno rastlinsko čistilno napravo smo na zelenici ob pogonskem objektu v CČN Domžale-Kamnik postavili pred dvema letoma, danes pa je, obrasla z močvirskimi rastlinami, že zanimiva za ogled tako udeležencev izobraževanj kot tudi drugih obiskovalcev.

Ilustracije: Irena Režek / Fotografije: Klemen Razinger