• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

 

ELES, d.o.o. (2018) – Izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav

Obstaja več postopkov čiščenja komunalne odpadne vode, zato so strokovne informacije in praktične izkušnje z omenjenega področja zelo dobrodošle za vse uporabnike malih komunalnih čistilnih naprav. Veseli nas, da smo v okviru izobraževanja, ki ga izvaja podjetje JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., obravnavali konkretne primere iz prakse in izmenjali naše poglede ter izkušnje na tem področju. Izobraževanje z veseljem priporočamo vsem, ki so v dilemi glede izbire tehnologije čiščenja odpadne vode ali pa bi morda z vidika uporabe potrebovali še kakšno dodatno informacijo, da bi delovanje in vzdrževanje naprav potekalo v skladu s pričakovanji.

Razvojna agencija SORA (2011, 2013) - Izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav
Občina Postojna (2012) - posvetovalni posvet za občane na temo malih komunalnih čistilnih naprav
JP Komunala Črnomelj (2012) - ovrednotenje delovanja male komunalne čistilne naprave Griblje s predlogi za izboljšanje delovanja
Občina Radeče (2011) - Pregled projektne dokumentacije za izgradnjo čistilne naprave Radeče in izdelava matematičnega modela
Lek Mengeš (2009, 2010) - analiza delovanja čistilne naprave za čiščenje farmacevtskih odpadnih vod in izvedba simulacij delovanja
OKP Rogaška Slatina (2007) - strokovno svetovanje za izboljšanje procesov čiščenja čistilne naprave Rogaška Slatina, ovrednotenje delovanja čistilne naprave s predlogi za izboljšanje delovanja
SEGIS d.o.o (2005, 2006) – izvedba pilotnih poskusov za testiranje učinkovitosti nosilnih elementov Kuraray PVA gel