• Izobraževanje, svetovanje, analize

  "Ko hodiš, pojdi vedno do konca."

  (Tone Pavček)

Print Friendly, PDF & Email

mKCN za obcane

MKČN ZA OBČANE

Kdaj in lokacija / Termin in lokacija po izbiri naročnika
Predavatelji / osebje CČN Domžale - Kamnik

Na kratkem in preglednem izobraževanju bodo občani na enostaven način poučeni o pomenu in načinu čiščenja odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah, izbira, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave.

Več informacij…


 

izobrazevanje MKCN za KO in obcine

MKČN ZA ZAPOSLENE V KOMUNALNIH PODJETJIH IN OBČINSKI UPRAVI

Kdaj in lokacija / Termin in lokacija po izbiri naročnika
Predavatelji / osebje CČN Domžale - Kamnik

Zamenjava greznic za male komunalne čistilne naprave zaposlenim v občinski upravi kot v komunalnih podjetjih nalaga kar nekaj dodatnih aktivnosti. Za vas smo pripravili pregled nad celotnim področjem vezanih na male komunalne čistilne naprave kot je pregled zakonodaje, vrsta in značilnosti malih komunalnih čistilnih naprav, naloge občine in naloge izvajalcev javne službe.

Več informacij…


Nudimo sledeča izobraževanja:

 • Vodenje postopkov čiščenja odpadne vode – večje
 • Problematika in delovanja malih ČN
 • Individualna izobraževanja operaterjev ČN  
 • Seminarji in delavnice tujih strokovnjakov s področja čiščenja odpadne vode

Za ponudbo nas kontaktirajte:
dr. Meta Levstek
031/347-770
levstek@ccn-domzale.si


Pregled preteklih izobraževanj na CČN Domžale-Kamnik: 

2017

 • Mesec znanja 2017 / ...več
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode - temeljni nivo / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več

2016

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode - temeljni nivo / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več

2015

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več
 • Mesec znanja na CČN Domžale-Kamnik / ...več
 • Učinkovito vodenje čistilnih naprav / prof. dr. Jardin, Nemčija

2014

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Procesna primerjava čiščenja odpadne vode / dr. Peter Hartwig, Nemčija; Tanja Valcl Fifer, Slovenija

2013

 • Fizikalno kemijski postopki čiščenja odpadne vode / Carlos Oliveira, Portugalska
 • Obratovanje, vzdrževanje in ocena obratovanja MKČN v praksi / osebje CČN Domžale-Kamnik

2012

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Tehnologije obdelave odpadnih voda / dr. Peter Hartwig, Nemčija

2011

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Tehnologije obdelave odpadnih voda / dr. Peter Hartwig, Nemčija

2010

 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2009

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2008

 • Napredno čiščenje odpadnih vod / Prof. dr. Halvard Ødegaard, Norveška
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2007

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2006

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2003

 • Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode / prof. dr. Mogens Henze, Danska

2002

 • Operativno vodenje procesa čiščenja odpadne vode / prof. dr. Petr Grau, Češka

2000

 • Respirometrija aktivnega blata / dr. Henri Spanjers, Nizozemska

1998

 • Industrial biological wastewater treatment plant course / dr. Alan Rozich, USA

end faq