• Izobraževanje, svetovanje, analize

  Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

  Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

 


02 Seminar mKCN Udeleženci JP CCN DK

 

 

 

V CČN DOMŽALE - KAMNIK AKTUALNO IZOBRAŽEVANJE NA TEMO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

13. junij 2018

 

Sporočilo za javnost

 

V prostorih JP CČN Domžale – Kamnik so v okviru Kompetenčnega centra za vodarstvo (KOCKVA) v juniju organizirali strokovno izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 2000 populacijskih enot, ki bo predstavljajo kar 40-odstotni delež načina čiščenja odpadnih voda v Sloveniji. Gospodinjstva, ki niso priključena na sistem javne kanalizacije, glede na lokacijo individualnih hiš ali večstanovanjskih enot v strnjenih naseljih namesto greznic uporabljajo male komunalne čistilne naprave različnih velikosti, ki jih na trgu ponujajo različni proizvajalci. Izkušnje s terena kažejo, da številni lastniki niso dovolj poučeni o tem, zakaj je odpadno vodo nujno potrebno ustrezno čistiti, katere vrste malih komunalnih čistilnih naprav bi bile za njihove objekte najbolj primerne ter kako bi morali na dolgi rok skrbeti za njihovo obratovanje in vzdrževanje. Strokovnega usposabljanja so se zato udeležili operaterji in nadzorniki čistilnih naprav ter drugi strokovnjaki iz javnega sektorja, ki se pri svojem delu srečujejo s to tematiko, pa tudi terenski izvajalci komunalnih storitev, ki operativno skrbijo za praznjenje in odvoze mulja iz greznic in muljev iz malih čistilnih naprav na večje čistilne naprave.

 

20180629 video

  Male komunalne čistilne naprave – film

 

myFlickr


 
Več podrobnejših informacij je na voljo v priloženem sporočilu za javnost.


naslovna henri

 

 

 

V CČN DOMŽALE- KAMNIK S SIMULATORJEM OBVLADOVALI PROCESE NA ČISTILNI NAPRAVI 

Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode, 12. - 13. april 2018

 

Sporočilo za javnost

 

V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav v aprilu organizirali dvodnevno interaktivno strokovno delavnico na temo vodenja procesov čiščenja odpadnih voda, ki jo je vodil svetovno znani strokovnjak za okoljsko inženirstvo, prof. Henri Spanjers iz Nizozemske. Namen organizatorja delavnice je bil z uporabo simulatorja čistilne naprave BioWin prvenstveno izboljšati rezultate čiščenja odpadnih voda, obenem pa z optimizacijo procesov na čistilni napravi zmanjševati stroške njenega obratovanja in investicijskega vzdrževanja. Tehnologom naj bi ta modelna simulacija s pomočjo različnih konfiguracij procesov čiščenja pomagala pri sprejemanju ustreznih odločitev za obvladovanje procesov na čistilni napravi, s katerimi se vsakodnevno soočajo.

 

video henri

  Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode – film 

 

myFlickr


 
Več podrobnejših informacij je na voljo v priloženem sporočilu za javnost.


Nudimo naslednja izobraževanja:

 • Vodenje postopkov čiščenja odpadne vode – večje
 • Problematika in delovanja malih ČN
 • Individualna izobraževanja operaterjev ČN  
 • Seminarji in delavnice tujih strokovnjakov s področja čiščenja odpadne vode

Za ponudbo nas kontaktirajte:
dr. Meta Levstek
031/347-770
levstek@ccn-domzale.si


Pregled preteklih izobraževanj na CČN Domžale-Kamnik: 

2017

 • Mesec znanja 2017 / ...več
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode - temeljni nivo / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več

2016

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode - temeljni nivo / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več

2015

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več
 • Mesec znanja na CČN Domžale-Kamnik / ...več
 • Učinkovito vodenje čistilnih naprav / prof. dr. Jardin, Nemčija

2014

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Procesna primerjava čiščenja odpadne vode / dr. Peter Hartwig, Nemčija; Tanja Valcl Fifer, Slovenija

2013

 • Fizikalno kemijski postopki čiščenja odpadne vode / Carlos Oliveira, Portugalska
 • Obratovanje, vzdrževanje in ocena obratovanja MKČN v praksi / osebje CČN Domžale-Kamnik

2012

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Tehnologije obdelave odpadnih voda / dr. Peter Hartwig, Nemčija

2011

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Tehnologije obdelave odpadnih voda / dr. Peter Hartwig, Nemčija

2010

 • MKČN – celovit pregled / osebje CČN Domžale-Kamnik
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2009

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2008

 • Napredno čiščenje odpadnih vod / Prof. dr. Halvard Ødegaard, Norveška
 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2007

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2006

 • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode / osebje CČN Domžale-Kamnik

2003

 • Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode / prof. dr. Mogens Henze, Danska

2002

 • Operativno vodenje procesa čiščenja odpadne vode / prof. dr. Petr Grau, Češka

2000

 • Respirometrija aktivnega blata / dr. Henri Spanjers, Nizozemska

1998

 • Industrial biological wastewater treatment plant course / dr. Alan Rozich, USA

end faq