• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

Kako izboljšati učinkovitost procesov čiščenja odpadne vode na čistilni napravi

Strokovno usposabljanje, 14. maj 2019 od 8.30 do 17. ure

Čistilne naprave morajo učinkovito čistiti odpadne vode v vseh pogojih in kljub spreminjajoči sestavi odpadne vode. Zaposleni na čistilnih napravah se soočamo z odgovorno in zahtevno nalogo celostnega obvladovanja medseboj soodvisnih procesov čiščenja odpadne vode.

Za to potrebujemo ustrezno opremo, izkušnje in znanje. V sklopu interaktivnega usposabljanja bo predavatelj predstavil načine izboljšanja učinkovitosti procesov in možnosti za doseganje energetsko nevtralne čistilne naprave ob sočasno visokem učinku čiščenja.

prof. Hallvard Ødegaard

Prof. Hallvard Ødegaard je od leta 1977 do 2011 deloval kot profesor na področju čiščenja odpadne vode na oddelku za Hidravliko in okoljsko inženirstvo na NTNU univerzi, Trondheim, Norveška. Izvaja številna gostujoča predvajanja po celem svetu. Od leta 1998 je generalni direktor podjetja Scandinavian Environmental Technology. V strokovni literaturi je objavil preko 320 člankov in bil predavatelj na številnih konferencah in delavnicah. Prof. Ødegaard je izumitelj tehnologije čiščenja odpadne vode po postopku MBBR (leta 1991). Za svoje delo je prejel pomembne nagrade in priznanja, kot so: Knight of 1.class of the The Royal Norwegian St. Olavs order (leta 2011), International Water Association (IWA) Distinguished Fellow (leta 2014) in IWA Honorary Member (2016).

Dodatne informacije o dogodku:
Marjeta Levstek
tel.: 031 347 770
e-pošta: levstek@ccn-domzale.si

Kontrola kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod

MEDNARODNI STROKOVNI TEČAJ – Ljubljana, 5.-7. junij 2019

Od 5. do 7. junija 2019 bo v Centru inovativnega podjetništva na Trgu republike 2 v Ljubljani potekal specializiran mednarodni strokovni tečaj na temo kontrole kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod.

Procesi z aktivnim blatom so najbolj razširjen način biološkega čiščenja odpadnih voda, saj lahko aktivno blato razgradi številna organska onesnaževala, oksidira in odstranjuje reducirane dušikove spojine ter spodbuja hitrejše odstranjevanje fosfatov iz komunalnih in industrijskih odpadnih voda, vendar pa pri tem prihaja tudi do težav, kot so poslabšanje sedimentacije, nastajanje pene ter odplavljanje specifičnih mikroorganizmov. Za njihovo prepoznavanje, odpravo ter ustrezen nadzor potrebujemo specifična znanja in praktične izkušnje s področja procesnega inženirstva in mikrobiologije.
Ključna predavatelja sta vrhunska strokovnjaka iz ZDA, prof. David Jenkins iz Univerze Berkeley v Kaliforniji ter Steven Leach iz podjetja Novozymes Biologicals, Inc.

Organizator strokovnega tečaja je podjetje BIA (www.bia.si), pokrovitelja dogodka pa JP CČN Domžale – Kamnik (https://www.ccn-domzale.si/ ) in Slovensko društvo za zaščito voda (https://sdzv-drustvo.si/).

Dogodek je mednaroden, zato bo večina predavanj potekala v angleškem jeziku, organizator pa bo poskrbel za prevajanje, da bo omogočena nemotena komunikacija.

Do 30. aprila lahko izkoristite popust za zgodnje prijave.

Vljudno vabljeni!

RAZISKAVA VPLIVOV CČN DOMŽALE- KAMNIK NA REKO KAMNIŠKO BISTRICO

myFlickr

fotografije: Zavod REVIVO

JP CČN Domžale- Kamnik je v sodelovanju z Zavodom REVIVO izvedla neodvisno raziskavo ribje združbe Kamniške Bistrice z namenom, da preveri vpliv čistilne naprave na reko Kamniško Bistrico na območju Domžal.

JP CČN DOMŽALE- KAMNIK SODELUJE Z INSTITUTOM JOŽEF STEFAN PRI MEDNARODNEM PROJEKTU ARRS ZA DETEKTIRANJE DROG V ODPADNI VODI

V prostorih Instituta Jožef Stefan v Ljubljani je pretekli teden potekal začetni delovni sestanek raziskovalne skupine ter partnerjev v ARRS projektni nalogi "Prepovedane droge, alkohol in tobak: Epidemiologija na osnovi odpadnih vod, uspešnost čiščenja in ranljivost vodnega sistema". Gre za alternativen in inovativen pristop za ocenjevanje obremenitve z drogami med populacijo. Med partnerji, ki sodelujejo pri izvedbi te projektne naloge v Sloveniji, je tudi JP CČN Domžale-Kamnik.

 

Več podrobnejših informacij je na voljo tukaj.

V JP CČN DOMŽALE- KAMNIK V DECEMBRU POGLOBLJENO O TEHNOLOŠKIH PROCESIH ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Strokovno usposabljanje – napredni nivo, 6. - 7. december 2018

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

V Domžalah, 7. decembra 2018: V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav, ki želijo še bolj izpopolniti znanja in izboljšati razumevanje procesov čiščenja odpadnih voda preko masnih bilanc, učinkov čiščenja, procesnih kazalnikov in ostalih procesnih parametrov čistilne naprave, v decembru organizirali dvodnevno strokovno usposabljanje na temo kakovostnega vrednotenja delovanja čistilne naprave, ki so se ga udeležili predstavniki komunalnih podjetij iz petih slovenskih regij.

Več podrobnejših informacij je na voljo v priloženem sporočilu za javnost.

OSNOVNOŠOLCI IN GIMNAZIJCI SE ZANIMAJO ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

myFlickr

Ena od naših dejavnosti, ki jih z namenom ozaveščanja širše javnosti opravljamo v JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, je tudi izobraževanje. Tokrat smo se posvetili šolarjem, ki jih zanima čiščenje odpadnih voda in z njim povezan razburljiv svet mikroorganizmov. Predstavili smo jim našo zanimivo video animacijo Kapljica za življenje, ki v treh stopnjah podrobno prikazuje čiščenje odpadne vode na naši čistilni napravi - od mehanske, kjer se iz odpadne vode izločijo vsi večji in manjši delci, do aerobne biološke stopnje, kjer se voda očisti ogljikovih, dušikovih in fosforjevih snovi, ter tretje, anaerobne biološke stopnje, kjer se blato in mulj razgradita do bioplina, biološko pa se razgradijo tudi tekoči odpadki.

V novembru smo najprej obiskali kamniško Osnovno šolo Stranje, kjer smo se posvetili učencem, ki so si za izbirni predmet izbrali temo Organizmi v naravi in v umetnem okolju, posvetili pa smo se tudi skupini tistih, ki na šoli veljajo za najbolj nadarjene. Zatem so nas na sedežu naše družbe v Študi obiskali tudi dijaki gimnazije Šentvid, saj so zanimanje za odpadne vode izkazali tako dijaki tretjih letnikov in tisti, ki so za izbirni predmet na maturi izbrali biologijo.

Pogovor z nadobudnimi bodočimi strokovnjaki s področja biologije in kemije je tako tekel o procesih čiščenja odpadnih voda in aktualni problematiki, povezani s pitno vodo in mikroplastiko, pod mikroskopom pa so si lahko ogledali kapljico odpadne vode in mikroorganizme, ki jo čistijo. Že en sam kosem aktivnega blata iz naših SBR bazenov je izjemno bogat svet združb praživali, torej plavajočih migetalkarjev in kotačnikov, v kar so se učenci lahko prepričali sami.

Izobraževanje je vodila mag. Barbara Brajer Humar, analitik in vodja za kakovost v JP CČN Domžale-Kamnik

V CČN DOMŽALE - KAMNIK AKTUALNO IZOBRAŽEVANJE NA TEMO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

13. junij 2018

 

Sporočilo za javnost

 

V prostorih JP CČN Domžale – Kamnik so v okviru Kompetenčnega centra za vodarstvo (KOCKVA) v juniju organizirali strokovno izobraževanje na temo malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 2000 populacijskih enot, ki bo predstavljajo kar 40-odstotni delež načina čiščenja odpadnih voda v Sloveniji. Gospodinjstva, ki niso priključena na sistem javne kanalizacije, glede na lokacijo individualnih hiš ali večstanovanjskih enot v strnjenih naseljih namesto greznic uporabljajo male komunalne čistilne naprave različnih velikosti, ki jih na trgu ponujajo različni proizvajalci. Izkušnje s terena kažejo, da številni lastniki niso dovolj poučeni o tem, zakaj je odpadno vodo nujno potrebno ustrezno čistiti, katere vrste malih komunalnih čistilnih naprav bi bile za njihove objekte najbolj primerne ter kako bi morali na dolgi rok skrbeti za njihovo obratovanje in vzdrževanje. Strokovnega usposabljanja so se zato udeležili operaterji in nadzorniki čistilnih naprav ter drugi strokovnjaki iz javnega sektorja, ki se pri svojem delu srečujejo s to tematiko, pa tudi terenski izvajalci komunalnih storitev, ki operativno skrbijo za praznjenje in odvoze mulja iz greznic in muljev iz malih čistilnih naprav na večje čistilne naprave.

 

myFlickr


 
Več podrobnejših informacij je na voljo v priloženem sporočilu za javnost.

V CČN DOMŽALE- KAMNIK S SIMULATORJEM OBVLADOVALI PROCESE NA ČISTILNI NAPRAVI

Modeliranje procesov čiščenja odpadne vode, 12. - 13. april 2018

Sporočilo za javnost

 

V JP CČN Domžale – Kamnik so za operaterje čistilnih naprav v aprilu organizirali dvodnevno interaktivno strokovno delavnico na temo vodenja procesov čiščenja odpadnih voda, ki jo je vodil svetovno znani strokovnjak za okoljsko inženirstvo, prof. Henri Spanjers iz Nizozemske. Namen organizatorja delavnice je bil z uporabo simulatorja čistilne naprave BioWin prvenstveno izboljšati rezultate čiščenja odpadnih voda, obenem pa z optimizacijo procesov na čistilni napravi zmanjševati stroške njenega obratovanja in investicijskega vzdrževanja. Tehnologom naj bi ta modelna simulacija s pomočjo različnih konfiguracij procesov čiščenja pomagala pri sprejemanju ustreznih odločitev za obvladovanje procesov na čistilni napravi, s katerimi se vsakodnevno soočajo.

 

myFlickr


 
Več podrobnejših informacij je na voljo v priloženem sporočilu za javnost.

Nudimo naslednja izobraževanja:

  • Vodenje postopkov čiščenja odpadne vode – večje
  • Problematika in delovanja malih ČN
  • Individualna izobraževanja operaterjev ČN  
  • Seminarji in delavnice tujih strokovnjakov s področja čiščenja odpadne vode

Za ponudbo nas kontaktirajte:
dr. Meta Levstek
031/347-770
levstek@ccn-domzale.si

Pregled preteklih izobraževanj na CČN Domžale-Kamnik:

2017
  • Mesec znanja 2017 / ...več
  • Vodenje tehnološkega procesa čiščenja odpadne vode - temeljni nivo / osebje CČN Domžale-Kamnik / ...več
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
2000
1998