• Izobraževanje, svetovanje, analize

    Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

    Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

Kontrola kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod

MEDNARODNI STROKOVNI TEČAJ – Ljubljana, 5.-7. junij 2019

Od 5. do 7. junija 2019 bo v Centru inovativnega podjetništva na Trgu republike 2 v Ljubljani potekal specializiran mednarodni strokovni tečaj na temo kontrole kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod.

Procesi z aktivnim blatom so najbolj razširjen način biološkega čiščenja odpadnih voda, saj lahko aktivno blato razgradi številna organska onesnaževala, oksidira in odstranjuje reducirane dušikove spojine ter spodbuja hitrejše odstranjevanje fosfatov iz komunalnih in industrijskih odpadnih voda, vendar pa pri tem prihaja tudi do težav, kot so poslabšanje sedimentacije, nastajanje pene ter odplavljanje specifičnih mikroorganizmov. Za njihovo prepoznavanje, odpravo ter ustrezen nadzor potrebujemo specifična znanja in praktične izkušnje s področja procesnega inženirstva in mikrobiologije.
Ključna predavatelja sta vrhunska strokovnjaka iz ZDA, prof. David Jenkins iz Univerze Berkeley v Kaliforniji ter Steven Leach iz podjetja Novozymes Biologicals, Inc.

Organizator strokovnega tečaja je podjetje BIA (www.bia.si), pokrovitelja dogodka pa JP CČN Domžale – Kamnik (https://www.ccn-domzale.si/ ) in Slovensko društvo za zaščito voda (https://sdzv-drustvo.si/).

Dogodek je mednaroden, zato bo večina predavanj potekala v angleškem jeziku, organizator pa bo poskrbel za prevajanje, da bo omogočena nemotena komunikacija.

Do 30. aprila lahko izkoristite popust za zgodnje prijave.

Vljudno vabljeni!

RAZISKAVA VPLIVOV CČN DOMŽALE- KAMNIK NA REKO KAMNIŠKO BISTRICO

myFlickr

fotografije: Zavod REVIVO

JP CČN Domžale- Kamnik je v sodelovanju z Zavodom REVIVO izvedla neodvisno raziskavo ribje združbe Kamniške Bistrice z namenom, da preveri vpliv čistilne naprave na reko Kamniško Bistrico na območju Domžal.

JP CČN DOMŽALE- KAMNIK SODELUJE Z INSTITUTOM JOŽEF STEFAN PRI MEDNARODNEM PROJEKTU ARRS ZA DETEKTIRANJE DROG V ODPADNI VODI

V prostorih Instituta Jožef Stefan v Ljubljani je pretekli teden potekal začetni delovni sestanek raziskovalne skupine ter partnerjev v ARRS projektni nalogi "Prepovedane droge, alkohol in tobak: Epidemiologija na osnovi odpadnih vod, uspešnost čiščenja in ranljivost vodnega sistema". Gre za alternativen in inovativen pristop za ocenjevanje obremenitve z drogami med populacijo. Med partnerji, ki sodelujejo pri izvedbi te projektne naloge v Sloveniji, je tudi JP CČN Domžale-Kamnik.

 

Več podrobnejših informacij je na voljo tukaj.

OSNOVNOŠOLCI IN GIMNAZIJCI SE ZANIMAJO ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

myFlickr

Ena od naših dejavnosti, ki jih z namenom ozaveščanja širše javnosti opravljamo v JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, je tudi izobraževanje. Tokrat smo se posvetili šolarjem, ki jih zanima čiščenje odpadnih voda in z njim povezan razburljiv svet mikroorganizmov. Predstavili smo jim našo zanimivo video animacijo Kapljica za življenje, ki v treh stopnjah podrobno prikazuje čiščenje odpadne vode na naši čistilni napravi - od mehanske, kjer se iz odpadne vode izločijo vsi večji in manjši delci, do aerobne biološke stopnje, kjer se voda očisti ogljikovih, dušikovih in fosforjevih snovi, ter tretje, anaerobne biološke stopnje, kjer se blato in mulj razgradita do bioplina, biološko pa se razgradijo tudi tekoči odpadki.

V novembru smo najprej obiskali kamniško Osnovno šolo Stranje, kjer smo se posvetili učencem, ki so si za izbirni predmet izbrali temo Organizmi v naravi in v umetnem okolju, posvetili pa smo se tudi skupini tistih, ki na šoli veljajo za najbolj nadarjene. Zatem so nas na sedežu naše družbe v Študi obiskali tudi dijaki gimnazije Šentvid, saj so zanimanje za odpadne vode izkazali tako dijaki tretjih letnikov in tisti, ki so za izbirni predmet na maturi izbrali biologijo.

Pogovor z nadobudnimi bodočimi strokovnjaki s področja biologije in kemije je tako tekel o procesih čiščenja odpadnih voda in aktualni problematiki, povezani s pitno vodo in mikroplastiko, pod mikroskopom pa so si lahko ogledali kapljico odpadne vode in mikroorganizme, ki jo čistijo. Že en sam kosem aktivnega blata iz naših SBR bazenov je izjemno bogat svet združb praživali, torej plavajočih migetalkarjev in kotačnikov, v kar so se učenci lahko prepričali sami.

Izobraževanje je vodila mag. Barbara Brajer Humar, analitik in vodja za kakovost v JP CČN Domžale-Kamnik

Nudimo naslednja izobraževanja:

  • Vodenje postopkov čiščenja odpadne vode – večje
  • Problematika in delovanja malih ČN
  • Individualna izobraževanja operaterjev ČN  
  • Seminarji in delavnice tujih strokovnjakov s področja čiščenja odpadne vode

Za ponudbo nas kontaktirajte:
dr. Meta Levstek
031/347-770
levstek@ccn-domzale.si

Pregled preteklih izobraževanj na CČN Domžale-Kamnik:

2019
  • Kako izboljšati učinkovitost procesov čiščenja odpadne vode na čistilni napravi / prof. Hallvard Ødegaard, NTNU, Norveška  ...več
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
2000
1998