• Izobraževanje, svetovanje, analize

  Ko hodiš, pojdi vedno do konca.

  Tone Pavček

Print Friendly, PDF & Email

Dodatna kvalifikacija »VZDRŽEVALEC/VZDRŽEVALKA ČISTILNIH NAPRAV«

Strokovno usposabljanje

MODUL USPOSABLJANJA TERMIN* LOKACIJA IZVEDBE
1. Čiščenje odpadne vode    
1.1. Osnove odvajanja in čiščenja odpadne vode 21. 11. 2019 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
1.2. Mehansko čiščenje 28. 11. 2019 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o. 
1.3.  Biološko čiščenje (1. del) 5. 12. 2019 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
1.4.  Biološko čiščenje (2. del) 12. 12. 2019 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
1.5.  Fizikalno-kemijsko čiščenje 9. 1. 2020 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
2. Odpadki na čistilni napravi in obdelava blata 13. 2. 2020 JP VOKA SNAGA d. o. o.
3.  Vzorčenje in osnovne analize 5. 3. 2020 KP Velenje d. o. o.
4. Male komunalne čistilne naprave 16. 1. 2020 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
5. Komunikacija, reševanje konfl iktov in sodelovanje 22. 1. 2020 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.
6. Ustni izpit 16. 4. 2020 JP CČN Domžale - Kamnik d. o. o.

* Naslednji termini bodo razpisani v začetku leta 2020.

NAMEN

Dodatna kvalifikacija je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ali utrditi znanje na področju vzdrževanja čistilnih naprav. Prav tako je primerna tudi za novo zaposlene kot del uvajanja na delovnem mestu. Usposabljanje bo potekalo interaktivno v obliki predavanj in praktičnih prikazov v laboratoriju, na napravah ter objektih čistilne naprave. Po usposabljanju bodo udeleženci:

 1. razumeli delovanje in procese čiščenja na čistilni napravi,
 2. znali upravljati in vzdrževati ključno opremo na čistilni napravi,
 3. pridobili potrdilo za 3. raven usposobljenosti po izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji (t. i. SOK).

PREDSTAVITEV PODELJEVALCA DODATNE KVALIFIKACIJE

V JP CČN Domžale - Kamnik redno izvajamo usposabljanje operaterjev čistilnih naprav, ponujamo pa tudi svetovanje pri obratovanju malih komunalnih čistilnih ter na področju čiščenja odpadne vode. Doslej se je 30 različnih usposabljanj udeležilo že več kot 450 udeležencev. JP CČN Domžale - Kamnik ima registrirano tudi razvojno raziskovalno skupino, v kateri skupaj z univerzami in inštituti razvija različne postopke čiščenja odpadne vode.

O VSEBINI

V 50-urnem modularnem programu bodo udeleženci spoznali zakonitosti čiščenja odpadne vode v naravi, se seznanili s teoretičnimi in praktičnimi postopki čiščenja, opremo in napravami ter načini njihovega vzdrževanja. Seznanili se bodo z načini vzorčenja in izvajanja osnovnih analiz ter s postopki ravnanja z odpadki. Poudarek usposabljanja bo na prepoznavanju neustreznega obratovanja naprav in opreme ter preventivnem vzdrževanju. Udeleženci se bodo seznanili s ključno dokumentacijo, načini zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, z varnim delom s kemikalijami ter ustreznim komuniciranjem.

POGOJI ZA PRIDOBITEV DODATNE KVALIFIKACIJE

Pogoj za pridobitev dodatne kvalifikacije je najmanj 80-% prisotnost kandidata na usposabljanju ter uspešno opravljen ustni izpit. Kandidatom, ki bodo uspešno opravili ustni izpit, bo JP CČN Domžale - Kamnik izdala ustrezno potrdilo s priznano ravnjo usposabljanja SOK 3.

STROŠKI USPOSABLJANJA IN PLAČILO

 • Stroški usposabljanja so 1.100,00 € + DDV.
 • 10-% popust velja za dva udeleženca ali več iz istega podjetja.
 • V ceno so vključeni: udeležba v 50-urnem programu, gradivo, izvedba izpita in potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije.
 • Stroške usposabljanja je treba poravnati pred začetkom usposabljanja
  na podlagi prejetega računa.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE

 • Rok za prijavo: 7. november 2019
 • Število udeležencev je omejeno na 20 oseb.
  Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih najmanj 5 oseb.
 • Prosimo, da se prijavite preko spletnega obrazca.

Dodatne informacije:
Dr. Marjetka Levstek
tel.: 031 347 770
e-pošta: izobrazevanje@ccn-domzale.si

FIZIKALNO - KEMIJSKI POSTOPKI PRIPRAVE VODE

Strokovni seminar ob 30-letnici MAK CMC d.o.o.

PREDAVATELJI

MAK CMC
Xylem WEDECO
SUEZ WTS

DATUM

Torek, 26. november 2019
od 8.00 do 15.00

LOKACIJA

JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o.
Študljanska 91, Domžale - Sejna soba

NAMEN

V letu 2019 mineva 30 let od ustanovitve podjetja MAK CMC tehnologija vode d.o.o.

 

Vabimo Vas, da obletnico obeležimo z strokovnim seminarjem, ki zrcali naše strokovno delo in prizadevanja.

 

Srečanje je namenjeno našim partnerjem in sodelavcem, tehničnemu in strokovnemu kadru s področja tehnologije vode v industriji in komunalnem sektorju; kadrom, ki se srečujejo s problematiko in izzivi pri priprave pitne vode ter procesne in tehnološke vode za potrebe vseh vrst industrije, energetike.

VSEBINA SEMINARJA

   
8.00-8.30 Sprejem udeležencev
8.30-9.00 Predstavitev podjetja
8.30-10.30 Priprava vode v industriji, tehnološka voda
Priprava in ponovna uporaba tehnološke vode s poudarki na membranskih procesih (RO, NF);
Priprava čiste in ultračiste vode v industrijskih procesih, dezinfekcija in sanitacija
Oksidacijski in napredni oksidacijski postopki (AOP)
10.30 -10.45 Odmor
10.45-12.15 Priprava pitne vode,
Priprava sanitarne tople vode
Filtracija vode – avtomatski in samočistilni filtri, peščeni filtri
Ultrafiltracija s praktičnimi primeri
Dezinfekcija in oksidacija pri pripravi pitne vode
Priprava tople sanitarne vode (STV), pristopi in načini preprečevanja razrasti bakterij Legionella v sistemih STV
12.15-13.00 Odmor za kavo in prigrizek
13.00-14.30 Priprava vode v industrijski energetiki, HVAC
Upravljanje z industrijskimi in tehnološkimi vodami v energetiki
Priprava vode za sisteme HVAC
Kemična priprava vode za industrijsko energetiko na praktičnih primerih
14.30-15.00 Diskusija in zaključek

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Ker želimo dogodek približati širokemu krogu strokovnega kadra, je za udeležence izobraževanje brezplačno.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE

 • Rok za prijavo: 12. november 2019
 • Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar prosimo, da nas o nameravani udeležbi obvestite tako, da se prijavite preko preko spletnega obrazca.
 • Zaradi omejitve s prostorom je število omejeno na največ dva udeleženca iz iste organizacije.

Dodatne informacije:
Dr. Marjetka Levstek
tel.: 031 347 770
e-pošta: izobrazevanje@ccn-domzale.si

Nudimo naslednja izobraževanja:

 • Vodenje postopkov čiščenja odpadne vode – večje
 • Problematika in delovanja malih ČN
 • Individualna izobraževanja operaterjev ČN  
 • Seminarji in delavnice tujih strokovnjakov s področja čiščenja odpadne vode

Za ponudbo nas kontaktirajte:

Dr. Marjetka Levstek
tel.: 031 347 770
e-pošta: izobrazevanje@ccn-domzale.si

Pregled preteklih dogodkov v CČN Domžale-Kamnik:

2019

 

 • Estonska delegacija na delovnem obisku v CČN Domžale - Kamnik ...več
 • Minister Simon Zajc na delovnem obisku v CČN Domžale – Kamnik ...več
 • Kontrola kvalitete aktivnega blata na čistilnih napravah z uporabo mikrobioloških metod ...več
 • JP CČN DOMŽALE- KAMNIK SODELUJE Z INSTITUTOM JOŽEF STEFAN PRI MEDNARODNEM PROJEKTU ARRS ZA DETEKTIRANJE DROG V ODPADNI VODI ...več
 • RAZISKAVA VPLIVOV CČN DOMŽALE- KAMNIK NA REKO KAMNIŠKO BISTRICO ...več
 • OSNOVNOŠOLCI IN GIMNAZIJCI SE ZANIMAJO ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA ...več
 • Kako izboljšati učinkovitost procesov čiščenja odpadne vode na čistilni napravi / prof. Hallvard Ødegaard, NTNU, Norveška  ...več
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2003
2002
2000
1998
2019
2019