• Čiščenje odpadne vode

    "Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost."

    (David Peternon)

Mehansko čiščenje je namenjeno odstranjevanju neraztopljenih snovi iz odpadne vode. Vključuje precejanje skozi grablje, gravitacijsko posedanje in flotacijo (vzplavljanje). Izvor neraztopljenih snovi je lahko organski (maščobe, olja, semena, delci hrane, wc papir…) in anorganski (pesek, kamenje, plastični, kovinski in stekleni delci…). Izločeni odpadki se nato predajo pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.

Kako lahko občani prispevate k bolj optimalnemu čiščenju odpadne vode?

V kanalizacijo ne zlivajte odpadnega olja, trdnih odpadkov in ostankov zdravil. Našteti odpadki naj se ločeno zbirajo doma in odložijo v ustrezne zabojnike za odpadke.Glavni kanal kanalizacije dovede surovo odpadno vodo do vstopa na CČN po prostem padu. Pred črpanjem odpadne vode se na grobih grabljah izločijo delci nad velikostjo 15 mm.

Pred in za grobimi grabljami je možnost odvoda odvečne vode, ki v primeru visoke vode ob nalivu preusmeri del odpadne vode direktno v Kamniško Bistrico (približno 3 % letnega deževnega pretoka). Polžaste črpalke dvignejo odpadno vodo nad nivo CČN, od koder se nato voda pretaka gravitacijsko. Odpadna voda nato teče čez fine grablje, kjer se odstranijo odpadki večji od 3 mm.

Voda preko finih grabelj teče v peskolov in ozračeni maščobni lovilec. Pesek in ostali težji delci se postrgajo z dna in odvedejo v zbiralnik peska, zračenje pa preprečuje posedanje lažjih delcev in ohranja odpadno vodo v aerobnih razmerah. Pri flotaciji na površino flotirajo olja in maščobe, ki se s strgali postrgajo in prečrpajo v zbiralnike za obdelavo blata.

Grobe grabljeGrobe grablje

Voda nadaljuje pot do dveh primarnih usedalnikov, kjer se posedejo vsi delci nad velikostjo 1 mm. Pomični most s strgali postrga z dna posedeno blato v konuse, ki delujejo kot zgoščevalci blata. Od tu naprej se blato črpa v gnilišča.

Za več informacij kliknite Tehnološki podatki