• Čiščenje odpadne vode

    "Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost."

    (David Peternon)

Print Friendly, PDF & Email

 

CČN Domžale Kamnik je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje neraztopljenih snovi in ogljikovih spojin, vendar zagotavlja tudi delno nitrifikacijo. Je klasična mehanska dvostopenjska biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata in uporabo bioplina na bioplinskih motorjih za proizvodnjo električne in toplotne energije. Očiščena voda oziroma iztok se izteka v Kamniško Bistrico.

 

video Obratovanje CCN v letu 2017 napovednik

  Obratovanje CČN v letu 2017 – napovednik

 

video Obratovanje CCN v letu 2017 pred nadgradnjo

  Obratovanje CČN v letu 2013 – pred nadgradnjo


 

Komunalna, industrijska in padavinska odpadna voda iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem po kanalizacijskem sistemu priteče na Centralno čistilno napravo Domžale ‐ Kamnik, kjer se očisti in steče v Kamniško Bistrico. Čistilna naprava sprejema odpadno vodo vseh priključenih prebivalcev ter odpadno vodo vseh večjih industrijskih virov, njena zmogljivost je 149.000 populacijskih ekvivalentov.

 

Na čistilni napravi Domžale ‐ Kamnik se odpadna voda čisti v treh stopnjah. Prva je mehanska stopnja, kjer se iz odpadne vode izločijo vsi večji in manjši delci. Sledi druga aerobna biološka stopnja, kjer se voda očisti ogljikovih, dušikovih in fosforjevih snovi. Tretja stopnja je anaerobna biološka stopnja, kjer se blato razgradi do bioplina in pregnitega blata.

 

Centralna čistilna naprava Domžale ‐ Kamnik lahko letno sprejme do 9 milijonov m3 odpadne vode. Poleg tega skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem sprejema tudi greznične gošče, mulje malih komunalnih čistilnih naprav in tekoče odpadke. V procesu nastane letno okoli 4.000 ton odpadnega blata, proizvede pa se okoli 3 milijone kilovatnih ur električne energije.

 

Vsi tehnološki postopki čiščenja so avtomatizirani in stalno pod nazorom. Sprotne meritve in monitoring odpadne vode zagotavljajo, da je čiščena voda na iztoku ustrezna za izpust v reko in pod mejnimi dovoljenimi vrednostmi. To je pod 70 miligrami kemijske potrebe po kisiku (KPK) na liter, pod 15 miligrami biokemijske potrebe (BPK5) po kisiku na liter, pod 10 miligrami skupnega dušika (TN) na liter, pod 1 miligramom skupnega fosforja (TP) na liter in pod 25 miligrami neraztopljenih snovi na liter.

 

Čistilna naprava obratuje tako, da so njeni emisijski vplivi na vodo in tla, zrak ter hrup, povezani z njenim delovanjem, znotraj zakonodajno predpisanih mejnih vrednosti.


CČN ni projektirana za odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin, zato od septembra 2014 poteka nadgradnja čistilne naprave.

Več o nadgradnji...