• Čiščenje odpadne vode

    "Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost."

    (David Peternon)

Med procesom čiščenja odpadne vode nastaja velika količina odvečnega blata, ki je posledica prirasta biomase med aerobnim čiščenjem. Blato se zbira v zgoščevalniku blata, kjer se pomeša z delci blata iz mehanske stopnje (mešanico imenujemo surovo blato). Za potrebno stabilizacijo blata (znižanje vsebnosti organskih snovi ter čim boljša mineralizacija) se blato obdela v gniliščih po mezofilnem postopku pri 40°C v okolju brez kisika. Pregnito blato se centrifugira in odloži na deponijo.

Surovo blato se gravitacijsko zgosti ter nato dozira v gnilišča. Med samim postopkom blato v 40 dneh delno pregnije do bioplina (mešanica metana in ogljikovega dioksida ter nekaj primesi, kot so H2S, voda), preostalo blato pa se centrifugira do 30% suhe snovi in odloži na deponijo. Bioplin se porabi za proizvodnjo električne in toplotne energije, kar pomeni, da pokrijemo okoli 70% vseh potreb po električni energiji.

Bioplin se porabi za proizvodnjo električne in toplotne energije, kar pomeni, da pokrijemo okoli 70% vseh potreb po električni energiji.

Za več informacij kliknite Tehnološki podatki

Gnilišča in plinohram
Gnilišča in plinohram

Gnilišča in plinohram

Dehidrirano blato
Dehidrirano blato

Dehidrirano blato

Plinohram
Plinohram

Plinohram