• Čiščenje odpadne vode

    "Če bomo skrbeli za naše mikrobne prijatelje,
    bodo oni skrbeli za našo prihodnost."

    (David Peternon)

 

CČN Domžale Kamnik je konvencionalnega tipa, projektirana za odstranjevanje neraztopljenih snovi in ogljikovih spojin, vendar zagotavlja tudi delno nitrifikacijo. Je klasična mehanska dvostopenjska biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata in uporabo bioplina na bioplinskih motorjih za proizvodnjo električne in toplotne energije. Očiščena voda oziroma iztok se izteka v Kamniško Bistrico.

 

CCN DK sep16 m

  JP CČN Domžale Kamnik pred letom 2016

 

CČN ni projektirana za odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin, zato od septembra 2014 poteka nadgradnja čistilne naprave.

Več o nadgradnji...


CČN Domžale Kamnik je projektirana na obremenitev 200.000 populacijskih ekvivalentov (PE). Dnevno očisti povprečno 20.000 m3 odpadne vode.